image
image
image

Zaštita potrošača - jedno od vaćnih pitanja koje bi svi potrošači trebalo da znaju.


Ukoliko želite da budete korisnik Internet prodavnice, neophodno je da budete dobro informisani o svim uslovima kupovine kao i o načinu zaštite Vas kao kupca, Vaših ličnih podataka, Vaše platne kartice. Pri ulasku u bilo koju Internet prodavnicu, važno je da prvo pročitate šta su uslovi prodaje i koji su načini zaštite. Postoje prodavnice koje to nisu istakle. U tom slučaju, sami snosite odgovornost za dalji tok kupovine i eventualne posledice. S obzirom da je u junu 2009. Godine donet zakon o e-trgovini, trebalo bi da ga sve Internet prodavnice slede, ali to nije još uvek tako.

Shopping Directory Dubai
Internet
prodavnice

OVO JE PRIMER TEKSTA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Zaštita Kupca prilikom plaćanja putem Interneta


Prilikom plaćanja karticom putem Interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Ni u jednom trenutku naš sistem nema pristup osetljivim podacima o platnoj kartici, pa samim tim Prodavac ( u daljem tekstu, Internet prodavac) ne može biti odgovoran za zloupotrebu istih.
Plaćanja koja se realizuju korišćenjem platnih kartica, rade se u saradnji sa xxx xxxxxxx xxxxxxx.
Vaš račun će biti zadužen 48 sati nakon naručivanja.

Uslovima poslovanja definisana su pravila čije poštovanje od strane prodavca i kupca obezbeđuje uspešno okončanje prodajnih transakcija putem Internet prodavnice. Uslovima kupovine precizirane su i posledice koje snose Internet prodavac i kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila. Internet prodavac zadržava pravo promene opštih uslova kupovine, shodno novim momentima ponude i zakonske regulative, pa je potrebno pre svake kupovine proveriti informacije u vezi opštih uslova kupovine.

Dostava robe


Internet prodavac se obavezuje da će kupljenu robu dostaviti Kupcu na adresu koju je naznačio prilikom kupovine u roku od najviše 5 radnih dana od dana plačanja. Uobičajeno vreme isporuke je 2-3 radna dana bez obzira na destinaciju.Za sada, isporuka se vrši samo na teritoriji SRBIJE.

Ukoliko kupac unese pogrešne lične podatke o adresi prebivališta (adresa za isporuku robe) prilikom procesa kupovine , Prodavac ne snosi odgovornost za neisporučivanje robe. U tom slučaju, Internet prodavac će pokušati da kontaktira Kupca i isporuči robu na novoutvrđenu adresu. U suprotnom, roba može da se preuzme u roku od 7 dana u XXX XXXXXX expozituri. http://www.xxxxxxx.rs/

Naručenu robu Kupac mora da plati i preuzme u roku naznačenom na potvrdi o izvršenoj porudžbini, koja se prikazuje zajedno sa transakcionim brojem. Rok se računa od 00 časova prvog sledećeg dana posle datuma naručivanja. U slučaju da poslednji dan roka bude nedelja ili praznik, kao poslednji dan roka računa se prvi sledeći radni dan. Ukoliko kupac robu ne uplati u naznačenom roku, ista će biti automatski stornirana i vraćena u prodaju bez daljih obaveštenja. Kupac u tom slučaju gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja.

Kvalitet i kvantitet robe


Internet prodavac garantuje za kvalitet proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.

Garancija


Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke, dužnost prodavca odnosno isporučioca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u tom slučaju će proizvod biti zamenjen. Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.

Reklamacije i povraćaj robe


Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Internet prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

2) Reklamacija u garantom roku - Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis, proizvod gubi garanciju.

3)Otkazivanje porudžbine - U slučaju otkaza porudžbine, Internet prodavac snosi troškove transporta.
Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 21 dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije Saloninfo u potpunosti snosi troškove transporta.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
- reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
- da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun
- da date opis neispravnosti
- nakon toga, sve informacije o statusu, proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.

Adresa internet prodavca ovog sajta

Firma PP,

pib: 11111111 maićni broj: 1111111111
Mileševska 99, 11000 Beograd, Srbija

Broj telefona: +555 55 55 555

Pogeledajte obavezno tekst o zaštiti potrošača na sajtu gde želite da kupujete

Powerd by Studio Kokar

image

image