image
image
imageBezbednost pri korišćenju platnih kartica

Sve banke i svi Payment Gateway sistemi su osigurani kod ozbiljnih, velikih i proverenih osiguravajućih društava. Time su i sve transakcije platnim karticama osigurane. One firme koje dobiju dozvolu da mogu da naplaćuju za svoju robu ili usluge putem platnih kartica, prethodno su morale da dostave obimnu dokumentaciju o svojoj firmi i njenom poslovanju. Banke se štite na taj način što sredstva koja se uplaćuju od strane korisnika, one tek nakon 15-30 dana prosleđuju prodavcima. Na ovaj način, izbegnute su sve zloupotrebe koje su se u ranijem periodu dešavale. Banka danas maksimalno štiti kako svoje saradnike-komintente, tako i krajnje korisnike, a samim tim i sebe. Ukoliko se ipak desi bilo kakva zloupetreba pri transakciji, a banka pri tome bude obaveštena, ona je u obavezi da novac vrati na karticu kupca.


Powerd by Studio Kokar

image

image